Project voeding

Als onderdeel van de tweede activiteitenweek oriënteren de leerlingen van de tweede klassen zich 
op de talrijke aspecten van "voeding".           
Woensdagmorgen 19 januari, zijn we gestart met een gezamenlijk ontbijt in de centrumkantine, 
daarna gingen de leerlingen van de 2B-klassen koken in de TCC-locaties Potskamp en praktijkonderwijs 
(zie fotogalerij koken).
Zo leren ze iets over de geschiedenis van ons voedsel en over hygiëne bij de voedselbereiding, 
maken zelf kunstvoeding in de les beeldende vorming, bij de les levensbeschouwing gaat het over wat, 
wanneer en met wie eet je? 

Er zijn natuurwetenschappelijke proefjes (zoals suikergehalte in cola en kun je water laten koken met 
een pinda?) en we rekenen uit hoeveel je aan energie binnenkrijgt en wat je gebruikt bij een activiteit.
Een voorbeeld van de lessen in de C en B klassen is te vinden op www.bac-vechten.nl. 

Van buiten de school krijgen de leerlingen voorlichting over eetstoornissen in samenwerking met Mediant 
en alcoholvoorlichting van Stichting Voorkom!!.
 

Terug naar TCC